Johan Ragnar

Johan Ragnar Advokat Johan Ragnar har mer än tio års erfarenhet som affärsjuridisk rådgivare med särskilt fokus på bank- och finansmarknaden. Johan har varit verksam som advokat, bolagsjurist på [...]

Carolina Thoft

Carolina Thoft Advokat Carolina avlade sin jur kand vid Lunds universitet 2012. Carolina har varit verksam som biträdande jurist och i domstol och är främst inriktad mot företagsöverlåtelser, [...]

Johan Norrlin

Johan Norrlin Advokat Johan har mer än sex års erfarenhet av juridisk rådgivning som biträdande jurist och advokat. Johan har också varit verksam som domare i tingsrätt och hovrätt och är [...]

Per Gruwberger

Per Gruwberger Advokat Ansvarig delägare Kalmar Per har mer än åtta års erfarenhet av arbete som affärsjuridisk rådgivare. Per har varit verksam som biträdande jurist och i domstol och är [...]

Anders Rosholm

Anders Rosholm Advokat Ansvarig delägare Växjö Anders har mer än elva års erfarenhet av arbete som affärsjuridisk rådgivare. Anders har varit verksam som advokat, bolagsjurist på Husqvarna AB [...]

Martin Dell

Martin Dell Advokat Ansvarig delägare Helsingborg Martin har i mer än 17 år varit verksam som advokat, jurist och delägare på advokatbyrå, domstolar och offentliga förvaltningar i Sverige, [...]