A.Svensson International AB har den 1 december avyttrat majoriteten av aktierna i Fogmaker International AB till Dacke Industri. Säljaren tillsammans med den nuvarande ledningen kvarstår som ägare till 30 % av aktierna.

Fogmaker har sitt huvudkontor i Växjö och har sedan 1995 utvecklat, tillverkat och marknadsfört ett patenterat brandskyddssystem med högtrycksvattendimma för motorrum. Idag finns det över 270 000 fordon i mer än 50 länder som är utrustade med Fogmakers system och bolaget omsätter drygt 300 miljoner kronor.

RosholmDell har biträtt säljaren och RosholmDells team bestod i huvudsak av Rebecca Zackrisson, Viktor Johansson, Daniel Drott, Linn Månsson, Anders Rosholm och Per Gruwberger.