Ägarna till Mekano AB och Mekano i Sävedalen AB har undertecknat avtal om försäljning av 70 % av aktierna i Mekano AB och 100 % av aktierna i Mekano i Sävedalen AB, till Momentum Group Komponenter & Tjänster Holding AB. RosholmDell biträder säljarna i samband med transaktionerna och tillträde är planerat till mitten av februari 2021.

Mekano AB grundades år 2010 av Ola Jönsson, en av delägarna till Mekano AB som efter några framgångsrika år med ledande befattningar hos bl.a. Elektro-Dynamo AB, AxIndustries AB och Momentum Industrial Supply AB, valde att starta eget. År 2013 etablerades Mekano i Sävedalen AB som ett komplement till Mekano AB och år 2019 tilldelades Mekano AB utmärkelsen Di Gasell, ett pris som delas ut av tidningen Dagens Industri till Sveriges snabbast växande företag.

Mekano AB och Mekano i Sävedalen AB bedriver verksamhet inom teknisk komponentförsäljning samt industriservice och tillhandahåller sina kunder, som främst består av industriverksamheter, med allt från underhållsservice, service & reparation, jour, teknisk komponentförsäljning, installation samt utbildning. De båda bolagen är idag en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och tjänster för industriservice och kommer att ingå som självständiga bolag i Momentum Group-koncernens affärsområde, Komponenter & Tjänster. Bolagen omsätter tillsammans ca 145 Mkr och har ca 85 anställda.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter, industrikomponenter, service och underhåll till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 Mdkr per år och har cirka 2 700 anställda.

RosholmDells team består av Rebecca Zackrisson och Martin Dell. Företagsmäklare i affären är Anna Mildner via Navet aktiebolag.