Allelektronik är baserat i Hultsfred och har idag ca 30 anställda. Sedan starten 1975 producerar bolaget elektronikprodukter för styrning av inomhusmiljö, s.k. byggnadsautomation. Bolaget har flyttat två gånger och på nuvarande plats har företaget byggt ut i olika etapper. Sammanlagt förfogar Allelektronik idag 2450 kvadratmeter produktions-och lageryta. Produktionsanläggningen i Hultsfred är till stor del automatiserad och levererar hög kvalitet och precision. Allelektronik producerar över 700 olika elektronikprodukter.

Allelektronik är en av Regin Groups största leverantörer som kontraktstillverkare av elektronikprodukter. Genom försäljningen av Allelektronik till Regin Group, har säljarna säkrat en långsiktig och stabil plattform för fortsatt tillväxt. Säljarna kommer fortsatt arbeta kvar i bolaget.

RosholmDell har biträtt ägarna till Allelektronik i Hultsfred AB i samband med försäljningen. RosholmDells team bestod i huvudsak av Rebecca Zackrisson och Per Gruwberger.