När arbetsgivare i Sverige avser att anställa internationell kompetens i form av medborgare från länder utanför EU/EES/Schweiz krävs att personen har ett giltigt arbets- och uppehållstillstånd (”arbetstillstånd”). Processen för ansökan om arbetstillstånd är omfattande. Även om det egentligen är individen som ansöker om ett arbetstillstånd hos Migrationsverket är det arbetsgivaren som initierar ansökan. Den administrativa bördan på arbetsgivaren är också stor i ansökningsprocessen. Det finns nämligen omfattande lagkrav på arbetsgivare som ska anställa tredjelandsmedborgare men också på arbetsgivare som har anställt tredjelandsmedborgare. Den arbetsgivare som inte lever upp till lagkraven riskerar dessutom straffrättsliga sanktioner.

Nedanstående har vi sammanfattat några punkter över vad som är viktigt att tänka på för arbetsgivare som avser att anställa tredjelandsmedborgare.

  • Kontrollera och dokumentera att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Kopia av kontrollerade handlingar ska sparas i tolv månader efter att anställningen upphör.
  • Underrätta Skatteverket om anställning av tredjelandsmedborgare.
  • Säkerställ att villkoren för att beviljas arbetstillstånd uppfylls, såsom utannonsering av tjänsten, anställningsvillkor, försörjningskrav och fackligt yttrande.
  • Ett anställningsavtal (upprättat i enlighet med den nya utvidgade informationsregeln i lagen om anställningsskydd) ska bifogas arbetstillståndsansökan.
  • Följ upp befintligt arbetstillstånd och ansök om förlängning innan det löper ut.
  • Underrätta Migrationsverket om villkoren i anställningsavtalet ändras och blir mindre förmånliga än angivet i ansökan.

För ytterligare information angående arbetstillstånd, läs här. Ni kan även kontakta vår arbetsrätts- och arbetstillståndexpert Shkurta Pepaj för vidare vägledning. shkurta.pepaj@rdlaw.se, +46 (0) 766 404 929.