Följer du den nya vägledningen avseende anställdas personuppgifter?                                   I oktober i år kom Datainspektionen med en ny vägledning kring hur arbetsgivare kan och bör hantera personuppgifter för att följa dataskyddslagstiftningen.

Vägledningen ger bland annat information om vad som gäller för rekryteringssystem, känsliga personuppgifter och sådant som uppföljning av prestationer, kameraövervakning och annan övervakning av anställda.

Viktigt för dig som arbetsgivare att tänka på är bland annat:

  • Att du behöver ha fastställt hur länge olika uppgifter får sparas och ha rutiner för gallring.
  • Att huvudregeln är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, såsom uppgifter om en anställds hälsa.
  • Att anställda vanligen är i en beroendeställning till dig som arbetsgivare och därför i regel inte kan lämna samtycke till personuppgiftsbehandling.
  • Att loggning ofta uppfattas som integritetskänsligt.

Vill du ha mer information om hur du bäst kan hantera din roll som arbetsgivare baserat på ovan så är du varmt välkommen att kontakta Sofia Persson.