WIR SIND RECHTSANWÄLTE,
CHALLENGER, INNOVATOR,
WINNER RUFT, SPEZIALISTEN.
Wir sind RosholmDell.
Ikon män

MAN KAN VARA BRA PÅ MYCKET…

… men ingen kan vara bäst på allt. Därför har vi specialiserat oss. Vi har fullt fokus på och spetskompetens inom ett antal juridiska områden där vi vet att vi tillhör de bästa.

NÄR DU BEHÖVER JURIDISK RÅDGIVNING…

…eller representation inom aktiebolagsrätt, företagsöverlåtelser och transaktionsjuridik, kommersiell avtalsrätt och offentlig upphandling.

Våg

MED EN OMFATTANDE ERFARENHET…

… i ryggen tar vi oss an våra uppdrag med nytänkande och vinnaranda. Vi utmanar gärna det gängse, men tappar aldrig bort det viktigaste – dig, vår klient, och det uppdrag du anförtrott oss.

ROSHOLMDELL = SPECIALISTER

Vi valt att specialisera oss inom ett par juridiska områden, snarare än att agera som generalister över hela den juridiska spelplanen.

VÅRA SPECIALISTOMRÅDEN

AKTIEBOLAGSRÄTT

Aktiebolagsrätt

Aktiebolagsrättsliga frågeställningar är ständigt relevanta i såväl fåmansaktiebolag som i börsnoterade aktiebolag. Som specialister inom aktiebolagsrätt hjälper vi våra klienter med samtliga aktiebolagsrättsliga frågor, vilka bland annat kan avse frågor relaterade till förvärvsstrukturer och vinstutdelningar samt hanteringar av fusioner, emissioner och inlösenförfarande.

Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser

Vi har lång erfarenhet av både nationell och internationell transaktionsjuridik. Vi har varit rådgivare åt såväl ett antal av Sverige mest kända industribolag som ett stort antal Private Equity-bolag vid köp och försäljningar av bolag. Vi inriktar oss på medelstora och mindre transaktioner och kan genom vår spetskompetens erbjuda en effektiv transaktionshantering. Vi biträder ofta våra klienter genom hela transaktionen vilket bl a innefattar s k due diligence, finansieringsrelaterade frågor samt upprättande, granskning och förhandling av såväl överlåtelseavtal som andra avtal som kan vara aktuella i transaktionen.

KOMMERSIELL AVTALSRÄTT

Kommersiell avtalsrätt

Vi har särskilt stor erfarenhet av frågor relaterade till inköp och försäljning av varor och tjänster, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Vi hanterar avtal och förhandlingar relaterade till exempelvis tillverkningsavtal, inköps- och försäljningsavtal, återförsäljningsavtal, agentval, allmänna villkor, leveransvillkor, legotillverkningsavtal, outsourcingavtal samt strategiska inköpsamarbeten.

JÄRNVÄG OCH KOLLEKTIVTRAFIK

Järnväg och kollektivtrafik

Vi är Sveriges enda advokatbyrå med uttalad huvudsakliga specialisering inom järnväg och kollektivtrafik. Martin Dell har i mer än 11 år rådgett ett stort antal olika aktörer från branschens samtliga områden. Några av de frågor som vi kan hjälpa er med och som vi har erfarenhet ifrån är:
 • Strategi, dokumentation, projektledning och genomförande av upphandlingar av kollektivtrafiktjänster, både på anbudsgivarsidan och för uppdragsgivare. Vi har varit rådgivare i nästan samtliga upphandlingar av tågtrafik och flera stora upphandlingar av busstrafik sedan år 2000.
 • Dito avseende köp, hyra, finansiering eller leasing av lok, motorvagnar eller godsvagnar. Exempelvis har vi agerat rådgivare avseende inköpssituationer rörande specialvagnar och lok för systemtågsupplägg och några av de i Sverige mest vanliga motorfordon för personbefordran. Tvistesituationer har i dessa sammanhang också hanterats.
 • Upphandlingar av kort- och långvariga transportavtal avseende olika godsslag, exempelvis kemikalier, virke, malm och mineralolja, både för transportörer och uppdragsgivare.
 • Infrastrukturprojekt, såsom ut- och ombyggnad av banor, ERTMS-upprustning, terminaler och lossningsanläggningar.
 • Löpande frågor inom driften, såsom garantiärenden, tillstånd, avgifter, kollisioner eller fastighetsfrågor.
Martin Dell är dessutom artikelförfattare och föredragshållare inom ämnet.

OFFENTLIG UPPHANDLING

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är enkelt. Har andra rådgivare låtit er tro något annat? Låt oss förklara varför vår ståndpunkt är den rätta vid ett personligt möte. Vi har omfattande erfarenhet från framgångsrik rådgivning till såväl upphandlande enheter och myndigheter som till anbudsgivare. I våra tjänster ingår:
 • Strategi, projektledning, dokumentation och genomförande av upphandlingar enligt LOU och LUF, såväl för anbudsgivare som för upphandlande enheter och myndigheter. Vi har bland annat varit rådgivare vid några av Sveriges genom tiderna största upphandlingar av transporttjänster och PPP projekt.
 • Processföring i förvaltnings- och kammarrätt samt Högsta förvaltningsdomstolen.
 • Rättsliga analyser.
 • Etablering och förvaltning av kvalificeringssystem.

IMMATERIALRÄTT OCH IT-RÄTT

Immaterialrätt och IT-rätt

Skyddar ert bolag sina immateriella rättigheter? Har ni försäkrat er om äganderätten till de produkter eller det datasystem som era konsulter har tagit fram? Använder någon annan ert varumärke otillåtet? Har någon lagt beslag på ert varumärke som domännamn? Behöver ni förhandla en licens för en ny programvara? Vad händer med er verksamhet om bolaget som tillhandahåller ert IT-rättsliga affärssystem går i konkurs? Vi fokuserar på att vara ett affärsmässigt inriktat stöd och att kombinera goda juridiska kunskaper med förståelse för ert bolags verksamhet. Vår kompetens omfattar i stort sett all slags immaterialrätt och IT-rätt såsom exempelvis frågor rörande upphovsrätt, varumärkesrätt, firmor, patent, domännamn och software.
GESELLSCHAFTSRECHT

Gesellschaftsrechtliche Fragen sind sowohl in Gesellschaften mit wenigen Aktionären als...

UNTERNEHMENÜBERGÄNGE

Wir verfügen über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet des Transaktionsrechts im In- und Ausland...

KOMMERZIELLES VERTRAGSRECHT

Wir verfügen über besonders umfassende Erfahrung im Bereich Einkauf und Verkauf...

SCHIENEN- UND ÖFFENTLICHER PERSONENVERKEHR

Wir sind schwedenweit die einzige Anwaltskanzlei, die explizit auf Schienen- und öffentlichen...

ÖFFENTLICHE AUFTRAGSVERGABE

Öffentliche Auftragsvergabe ist einfach...

RECHT DES GEISTIGEN EIGENTUMS UND IT-RECHT

Schützt Ihr Unternehmen sein geistiges Eigentum?

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

SAGT OM OSS

 • "Martin Dell stand uns bei der Beratung in wirtschaftlichen Fragen zu unserer Geschäftstätigkeit mit großem Engagement zur Seite – qualifiziert, zügig und wirksam."

  JOAKIM KARLSSON, FINANZLEITER, BUFAB SWEDEN AB
 • "Seit dem Beginn unserer Tätigkeit in Schweden berät Martin Dell die DB Regio. Er hat uns auf äußerst qualifizierte Weise bei unseren Einkaufsprojekten in Schweden und bei der Auftragsvergabe durch die Verkehrsbetreiber unterstützt. Er verfügt über umfassende Branchenkenntnis und breites Wissen in Bezug auf Einkaufs- und Ausschreibungsverfahren."

  TINO STEIGLEDER, LEITER DES BEREICHS GESCHÄFTSFELDENTWICKLUNG, DB REGIO SVERIGE AB
 • "Anders Rosholm hat unser Unternehmen über einen längeren Zeitraum schnell, wirksam und hochqualifiziert durch juristische Beratung unterstützt. Dabei ist insbesondere seine hochqualifizierte Herangehensweise an Fragen des geistigen Eigentums hervorzuheben."

  NICKLAS LÅNG, GENERAL COUNSEL, HÖGANÄS AB (PUBL)
 • "Im Rahmen von vergaberechtlichen Anfechtungsprozessen hat Martin Dell unser Mandat qualifiziert, zügig und effizient abgewickelt. Wir waren mit seiner Unterstützung äußerst zufrieden."

  PETER EGNER, NISCAYAH AB
 • "Seit 2004 berät Martin Dell die Einkaufsabteilung von Bulten. Unter anderem hat er uns bei der Standardisierung unserer Einkaufsdokumente sowie bei einem großen Outsourcing-Projekt unterstützt. Seine Beratung war äußerst qualifiziert, denn Martin Dell bringt auch gutes Verständnis der technischen und finanziellen Aspekte mit."

  TORBJÖRN HJERPE, VICE PRESIDENT QUALITY, ENVIRONMENT AND PURCHASING, BULTEN AB

VI ÄR ROSHOLMDELL

Hos oss möter du fem dedikerade människor som specialiserat sig i sina yrken som jurister. I våra uppdrag drivs vi av passion för uppgiften. Alltid med våra värderingar som ledstjärnor.

KONTAKTA OSS

KONTAKT

+46 470 78 88 55
info@rdlaw.se

ADRESS

Klostergatan 1
SE-352 30 Växjö, Sweden

BESÖKSADRESS

Karlavägen 57
Stockholm, Sweden

SKICKA ETT MEDDELANDE