Håll dig uppdaterad om de senaste miljörättsliga lagändringarna 2023 med RosholmDells nya insight. Vårt mål är att hjälpa våra kunder förstå och implementera de nya reglerna så effektivt som möjligt.

Vår kortfattade summering täcker förändringar rörande allt från artskydd och resurshushållning till tillstånds- och anmälningsplikt. De nya reglerna berör både privata och offentliga aktörer inom skogs-, täkt- och gruvindustrin, va-området, förpackningsproduktion med mera.

Klicka här för att läsa utgåvan.

Vid frågor kring de nya reglerna, kontakta gärna våra experter Daniel Drott, daniel.drott@rdlaw.se, +46 (0) 702 088 275, eller Edvin Johansson, edvin.johansson@rdlaw.se, +46 (0) 723 102 324.