RosholmDell har biträtt Famera Fastigheter AB i samband med överlåtelsen av Famera Lokaler 2 AB till Fastighetsbolaget Emilshus AB.

Famera Fastigheter AB har både kommersiella fastigheter och hyresfastigheter i portföljen. Koncernens tyngdpunkt utgörs av den kommersiella delen och fastigheterna hyrs ut genom långtidskontrakt till marknadsledande kedjor och lokala företag. I och med överlåtelsen av Famera Lokaler 2 AB får den kommersiella fastighet som idag inrymmer Willys, Lekia, Granngården och Dollarstore på I11-området i Växjö, ny ägare. Uthyrningsbar area uppgår till 14 200 m2 och det underliggande fastighetsvärdet till ca 220 Mkr.

Fastighetsbolaget Emilshus AB förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter på tillväxtorter i Småland.

RosholmDells team bestod av Susanna Kihlberg, Rebecca Zackrisson, Anne Eriksson och Viktor Johansson.