RosholmDell har biträtt BNF Förvaltning AB vid försäljningen av fröföretaget Nelson Garden AB till Nordic Garden AS (en del av norska Felleskjøpet). Förvärvet omfattar Nelson Garden AB, säljbolag i Danmark, Finland och Norge samt logistikverksamhet i Sverige. Enligt VD Martin Borgström, som kommer att fortsätta verka i bolaget, skapar sammanslagningen möjligheter för Nelson Garden att utveckla ett erbjudande som gör att Nelson Garden har alla förutsättningar att växa i hela Norden. Torsten Nilsson, vars far grundade Nelson Garden för 85 år sedan, menar att tre faktorer var avgörande för beslutet att sälja; branschkunskap, resurser och avsikt. ”Att Felledkjøpet har både branschkunskap och resurser är självklarheter. Dessutom är deras tydliga avsikt att fortsätta utveckla verksamheten i Tingsryd mycket viktig…”. RosholmDells team bestod av Jonas Rydström, Carolina Thoft och Anders Rosholm.