Försäljning av Nelson Garden med nordiska systerbolag

RosholmDell har biträtt BNF Förvaltning AB vid försäljningen av fröföretaget Nelson Garden AB till Nordic Garden AS (en del av norska Felleskjøpet). Förvärvet omfattar Nelson Garden AB, säljbolag i Danmark, Finland och Norge samt logistikverksamhet i Sverige. Enligt VD Martin Borgström, som kommer att fortsätta verka i bolaget, skapar sammanslagningen möjligheter för Nelson Garden att utveckla ett erbjudande som gör att Nelson Garden har alla förutsättningar att växa i hela Norden. Torsten Nilsson, vars far grundade Nelson Garden för 85 år sedan, menar att tre faktorer var avgörande för beslutet att sälja; branschkunskap, resurser och avsikt. ”Att Felledkjøpet har både branschkunskap och resurser är självklarheter. Dessutom är deras tydliga avsikt att fortsätta utveckla verksamheten i Tingsryd mycket viktig…”. RosholmDells team bestod av Jonas Rydström, Carolina Thoft och Anders Rosholm.