RosholmDell har biträtt ägaren till Skogströms Åkeri AB vid försäljningen av bolaget till Smolandia AB. Skogströms Åkeri AB är ett logistikbolag med särskilt fokus på livsmedel i inrikes- fjärr- och distributionstrafik men hanterar även traditionellt styckegods samt slingtrafik. Bolaget omsatte år 2015 cirka 100 Mkr och har 82 anställda. RosholmDells team bestod av ansvarig delägare Anders Rosholm samt Jonas Rydström och Amelie Edgren.