Som arbetsgivare kan du i vissa fall kvitta fordran mot den anställdas lön. Det är dock viktigt att veta att om kvittning sker utan stöd i lag riskerar arbetsgivaren att bli skadeståndsskyldig mot den anställda.

Huvudregeln är att arbetsgivaren inte får kvitta en fordran mot den anställdas lön. Det finns dock vissa undantag från denna regel som det kan vara bra att känna till.

Kvittning får ske om man har den anställdas medgivande. Kvittning kan även ske utan medgivande om arbetsgivaren har en klar och förfallen fordran som uppkommit i samband med anställningen och den:

  • Grundas på avtal med den anställda (t.ex. om förskottsbetalning)
  • Grundas på vissa kollektivavtal
  • Gäller ersättning för skada som den anställde uppsåtligen orsakat i sin tjänst

Kan kvittning ske utan medgivande finns det även regler om hur stor kvittningen får vara. Dessutom behöver arbetsgivaren inhämta visst besked från Kronofogdemyndigheten.

Sammanfattningsvis kan kvittning ske under vissa omständigheter. Om den anställda inte gett sitt medgivande behöver fordran vara klar och förfallen och ha stöd i visst avtal eller gälla skadestånd för uppsåtlig skada som den anställda orsakat inom ramen för sin anställning. Arbetsgivaren behöver även kontrollera att kvittningen inte är för stor och tillse att besked inhämtas från Kronofogdemyndigheten.

Kontakta vår arbetsrättsexpert Nathalie Andersson om du har frågor om arbetsgivarens kvittningsrätt på nathalie.andersson@rdlaw.se, +46 (0) 708 884 917.