RosholmDell har biträtt Höganäs AB i samband med förhandling och tecknande av ett långsiktigt avtal med Cortus Energy AB i syfte att etablera en kontinuerlig leverans av förnybar energigas och andra energiprodukter i kommersiell skala till Höganäs. Samarbetet mellan Höganäs och Cortus Energy bedrivs för närvarande inom ramen för Probiostål, ett projekt finansierat av bland andra Jernkontoret via Energimyndigheten. Det nya avtalet innebär fortsatt projektering och förberedelser för att bygga upp en 6 megawatt WoodRoll®-anläggning på Höganäs industriområde i Höganäs i vilken biomassa ska förgasas till energigas. Projektet är ett banbrytande steg för Höganäs att använda förnyelsebara energikällor i sin produktion.