Arbetsmiljöansvar innebär i korthet ett ansvar för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på arbetsplatsen. Arbetsmiljöansvaret har hamnat i fokus de senaste åren, inte minst mot bakgrund av pandemin, och måste löpande beaktas. Vad innebär egentligen arbetsmiljöansvaret, vem bär det och hur kan ansvaret fördelas effektivt?

Under seminariet den 13 januari 2023 kommer representanter från RosholmDell och Human Solutions att ge en överblick av de regler som gäller och trender vi ser. Vi delar även med oss av praktiska tips samt svarar på frågor om hur ni uppnår ett effektivt arbetsmiljöarbete på er arbetsplats.

Du kan närvara fysiskt i Växjö eller via länk. Läs mer om seminariet här.

Varmt välkommen att anmäla dig genom att skicka ett mail till Kerstin Eifrém, kerstin.eifrem@rdlaw.se