Efter två år av pandemi har mycket gått tillbaka till det normala och de flesta arbetsplatser öppnar upp igen. Samtidigt ser många företag över möjligheten till fortsatt flexibilitet i var arbetet utförs. Rekryteringsbyrån Re-Source har intervjuat vår arbetsrättsjurist Shkurta Pepaj för att få klarhet i vad som gäller om man som arbetsgivare vill fortsätta erbjuda flexibilitet i form av hybridarbete. Ta del av artikeln här.

Önskar ditt företag stöd i frågor som rör hybridarbete eller andra arbetsrättsliga frågeställningar så är ni varmt välkomna att kontakta Shkurta Pepaj, shkurta.pepaj@rdlaw.se.