I samband med att aktierna i Boozt AB (publ) noterades på Nasdaq Stockholm ingick Danske Bank och Boozt en revolverande kreditfacilitet om 140 Mkr (en s.k. multicurrency revolving credit facility). Kreditfaciliteten som kan utnyttjas i flera valutor är avsedd att användas för allmänna bolags- och rörelsekapitalsändamål. Danske Bank biträddes i transaktionen av RosholmDells Bank och Finansgrupp. RosholmDells team bestod främst av Jonas Rydström och Johan Ragnar.