Johan Norrlin skriver i senaste numret av VIDA Nytt: Vad är aktuella frågeställningar när det gäller skogsjuridik för dig som skogsägare? Johan Norrlin, advokat på RosholmDell Advokatbyrå, har mångårig erfarenhet av miljö-och fastighetsrätt och är själv skogsägare. I senaste numret av VIDA Nytt klargör Johan rättsläget när det kommer till intrång samt rätten till ersättning avseende inskränkningar i skogsbruket mot bakgrund av miljöbalkens regler vilka beslutas med stöd av artskyddsförordningen.

Läs gärna hela artikeln här: https://lnkd.in/ewJFjW6