Vi är glada att meddela att John Eiman har anslutit sig till RosholmDell. Med sin gedigna erfarenhet från domstolsväsendet kommer Johns kompetens att stärka vår förmåga att stödja våra klienters framgång. Johns omfattande erfarenhet inom tvistlösning är särskilt värdefull för våra klienter, eftersom han är väl rustad att navigera genom komplexa juridiska tvister och hitta effektiva lösningar.

Innan John anslöt sig till RosholmDell hade han en betydande karriär, där han innehaft olika befattningar vid Göta hovrätt och Växjö tingsrätt, där han utvecklade sin expertis och erhöll värdefull erfarenhet.

Vi är övertygade om att Johns expertis och engagemang kommer att vara avgörande för att hjälpa våra kunder att navigera i komplexa juridiska frågor. Vi ber er att välkomna John Eiman till RosholmDell-teamet, och vi ser fram emot att se den positiva inverkan han kommer att ha på våra klienter och deras verksamhet.