RosholmDell är Sveriges enda advokatbyrå med uttalad huvudsaklig specialisering på järnväg och kollektivtrafik. Vi har stor erfarenhet av att rådgiva alla sorters klienter i branschen och har varit inblandade i princip alla offentliga upphandlingar rörande järnvägstrafik i Sverige under de senaste 15 åren. Vår expertis och erfarenhet omfattar alla områden av branschen – drift, teknik, regelverket m.m. – och innebär att vi är väl insatta även i frågor av teknisk karaktär och de förhållanden som gäller för järnvägstrafik i Sverige. Genom att erbjuda fullständig juridisk expertis på området via ett litet men dedikerat team av specialister ger vi våra klienter en unik fördel.

För att berätta mer om vad vi har att erbjuda inom järnvägssegmentet kommer vi att ställa ut på Elmia Nordic Rail. Vi hoppas att ni får möjlighet att besöka oss i vår monter B01:95! Kontakta gärna områdesansvarig för vår kompetensgrupp ”Järnväg och kollektivtrafik” Martin Dell på +46 708 344 660 eller martin.dell@rdlaw.se.