RosholmDell arbetar kontinuerligt med strukturerat förbättringsarbete, inspirerat av principer och metoder utvecklade av några av världens främsta experter, exempelvis David Logan, här i samarbete med managementkonsultbolaget C2.