RosholmDell och Styrelseakademien Sydost välkomnar dig till ett spännande seminarium om hur bolag kan hantera och möta krav kopplade till hållbarhet och regelefterlevnad– strängare lagstiftning och höjda krav på transparens väntar. Du kan delta fysiskt i Växjö eller digitalt. Vi kommer bland annat att diskutera följande frågor:

  • Trender inom compliance och hur kan verksamheter arbeta systematiskt med compliance?
  • På vilket sätt jobbar större bolag med komplexa hållbarhetsfrågor?
  • Vad innebär de nya och skärpta reglerna om hållbarhetsrapportering och transparens i leverantörskedjan och hur kommer det att påverka små och stora bolag?

Vi är glada att kunna välkomna Catharina Nordeman som gästtalare. Catharina är hållbarhetschef på Höganäs AB och har lång erfarenhet av arbete med komplexa hållbarhetsfrågor. Från RosholmDell bidrar Nicklas Lång, Elsa Elmgren Stenkula och Kerstin Eifrém.

När och var: måndagen den 29 maj kl. 11-13, digitalt eller i RosholmDells lokaler på Kungsgatan 12 i Växjö.

Anmäl dig genom att maila till kerstin.eifrem@rdlaw.se. Vi bjuder på lunch och kaffe till er som deltar på plats.