Onsdag den 3:e september talar Martin Dell vid konferensen “Järnvägsunderhåll 2014.” Han kommer att ta upp juridiska frågor vid bristande underhåll och behandlar bl a
– Vilket ansvar Trafikverket och andra infrastrukturförvaltare har gentemot användarna
– Vilka risker och problem som uppkommer för trafikhuvudmän och operatörer och hur de hanteras avtalsmässigt och praktiskt
– Hur upphandlingar påverkas av järnvägsfordon

Seminariet anordnas av Informa IBC Sweden. Anmäl dig idag på www.informasweden.se/jarnvag.