Johan Ragnar

Johan Ragnar

Advokat

Johan Ragnar har mer än tio års erfarenhet som affärsjuridisk rådgivare med särskilt fokus på bank- och finansmarknaden. Johan har varit verksam som advokat, bolagsjurist på Ikano Bank AB (publ) och i domstol samt drivit egen juristfirma med fokus på finansregulatoriska frågor. Han är specialiserad på bank- och finansrätt inklusive finansregulatoriska frågor/compliance samt på kommersiell avtalsrätt, företagsöverlåtelser och aktiebolagsrätt.

KONTAKT

+46 733 307 038
johan.ragnar@rdlaw.se
Ladda ner VCF-card ↓

Erfarenhet

2016: (MAJ): Jurist RosholmDell Advokatbyrå AB
2014-2016: Bolagsjurist Ikano Bank AB (Publ)
2014-2016: Egen byrå, JR Law in Sweden
2007-2014: Advokat och biträdande jurist på advokatfirman Vinge
2005-2007: Tingsnotarie, Helsingborgs Tingsrätt
2005: Notarie, Kronofogden i Malmö

Utbildning

1999-2004: Jur. Kand Lunds universitet
1999-2004: Fil Kand i företagsekonomi, Lunds universitet
2004: Singapore management university, studier i management och organisation
1995-96: Senior year, Smithfield High School, Rhode Island, USA

Språk

Svenska, engelska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund
Øresund Fintech – Styrelsemedlem