Peter Lennartz Röstlund

Peter Lennartz

Biträdande jurist

Peter avlade sin jur kand vid Stockholms universitet 2012. Peter har därefter varit verksam inom det förvaltnings- och socialrättsliga området och som tingsnotarie i allmän domstol. Han började arbeta på RosholmDell 2016 och arbetar främst med processrätt, fastighets- och entreprenadrätt samt offentlig upphandling.

Kontakt:

+46 709 915 912
peter.lennartz.rostlund@rdlaw.se
Ladda ner VCF-card ↓

Erfarenhet:

2016: Jurist, RosholmDell Advokatbyrå
2014-2016: Tingsnotarie, Kalmar Tingsrätt
2012-2014:  Jurist, brukarkooperativet Jag

Utbildning:

2012: Juristexamen, Stockholms universitet
2010: Islands högskola – Juridikstudier

Språk:

Svenska, engelska