Rebecca Zackrisson

Biträdande jurist

Rebecca avlade sin juristexamen vid Umeå universitet år 2014. Tidigare har Rebecca arbetat med främst familj- och arvsrätt. Rebecca är även en van talare och har hållit ett antal föredrag samt andra anföranden inom familj- och arvsrätt. Hon började arbeta på RosholmDell år 2017 och arbetar främst med IT/IP-rätt, processrätt, arbetsrätt, familj- och arvsrätt.

Kontakt

+46 707 884 071
rebecca.zackrisson@rdlaw.se

Erfarenhet

2017: Biträdande jurist, RosholmDell Advokatbyrå AB
2014–2017: Jurist, E. Nilssons juridik

Utbildning

2014: Juristexamen, Umeå Universitet

Språk

Svenska, engelska