RosholmDell välkomnade i mars 2017 en ny medarbetare till byrån – Lisa Almgren.

Lisa har arbetat med affärsjuridisk rådgivning sedan 2000, både i rollen som advokat och i rollen som bolagsjurist. Hon kommer närmast från Advokatfirman Glimstedt där hon främst arbetade med aktiebolagsrättsliga frågor, företagsöverlåtelser samt kommersiella avtal. Hon hanterade även tvister samt ärenden ingripande medling och förlikning. Dessförinnan arbetade Lisa under sju års tid som bolagsjurist för Södra Skogsägarna ekonomisk förening där hon tillsammans med Södras juristavdelning hanterade Södrakoncernens samtliga juridiska frågeställningar. Lisa har även arbetat som senior biträdande jurist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå där hon ingick i gruppen för fastighetstransaktioner. Lisas karriär påbörjades dock som biträdande jurist på en advokatfirma i London där hon under fem års tid ingick i firmans kommersiella avdelning. Det var där hon fastnade för affärsjuridiken och insåg att det var den inriktningen inom juridiken som låg henne varmast om hjärtat!

Vi på RosholmDell är glada över att Lisa har anslutit sig till byrån. Hon kommer även fortsättningsvis att främst syssla med ärenden rörande bolagsrätt, företagsöverlåtelser och kommersiell avtalsrätt men hon kommer även att arbeta med immaterialrättsliga frågor.