RosholmDell hälsar Mattias Löf välkommen som ny medarbetare. Mattias kommer närmast från en tjänst som föredragande vid Förvaltningsrätten i Uppsala och kommer att förstärka byråns verksamhet inom bland annat offentlig upphandling, tvistlösning och kommersiell avtalsrätt.