Vi välkomnar vår nya medarbetare Amelie Edgren. Amelie kommer närmast från Örebro universitet och har specialiserat sig inom EU-rätt och konkurrensrätt.