RosholmDell hälsar Kristofer Öberg välkommen som ny medarbetare. Kristofer kommer närmast från en tjänst som förvaltningsjurist i Lunds kommun och var dessförinnan tingsnotarie vid Ystad tingsrätt. Kristofer kommer att förstärka byråns verksamhetsgrupper inom kommersiell avtalsrätt, företagsöverlåtelser och bolagsrätt.