RosholmDell hälsar Carolina Thoft välkommen som ny medarbetare. Carolina kommer närmast från en tjänst som tingsnotarie vid Kalmar tingsrätt och har tidigare varit verksam vid advokatbyrå i Malmö. Carolina kommer att förstärka byråns verksamhetsgrupper inom processer, miljörätt och kommersiell avtalsrätt.