RosholmDell hälsar Olivia Bååth välkommen som ny medarbetare. Olivia kommer närmast från en tjänst hos Folksam och kommer att förstärka byråns verksamhet främst inom hyres- och arbetsrätt.