RosholmDell hälsar Christin Kindberg välkommen som ny biträdande jurist. Christin kommer närmast från en tjänst på Utrikesdepartementet och kommer att förstärka byråns verksamhet inom bland annat offentlig upphandling, immaterialrätt och kommersiell avtalsrätt.