Vi välkomnar vår nya studentmedarbetare Julia till oss på RosholmDell. Julia läser just nu näst sista terminen på juristprogrammet i Lund. Tidigare har hon studerat kommunikation och projektledning och arbetat som bland annat marknadskoordinator och webbredaktör. Språkkunskaperna och texthanteringen är erfarenheter hon menar kommer väl till pass även i juridikstudierna och hon vurmar lite extra för tydlighet och enkelhet i det juridiska språkbruket.

Julia är en värdefull tillgång för oss då hennes kompetens och erfarenhet kommer väl till pass i både det juridiska arbetet och på marknadssidan.