Sedan 2011 bygger vi på RosholmDell en affärsjuridisk advokatbyrå som levererar högkvalitativ användbar Juridik. Vi arbetar utifrån LEAN-principer för att fokusera på det som är användbart och värdeskapande för våra kunder. Vi strävar efter att göra våra kunder framgångsrika genom effektiva och användbara lösningar som är anpassade för kunden, oavsett ärendets komplexitet. Det gör vi genom ett prestigelöst samarbete med kunden i fokus.
Mycket av vår rådgivning handlar om att göra det enkelt för våra kunder att implementera och följa nya eller uppdaterade regelverk. Med denna utgåva vill vi ge våra kunder en översiktlig sammanfattning av nya och uppdaterade regelverk samt berätta hur vi kan hjälpa våra kunder att implementera regelverken så effektivt som möjligt. Fokus är arbetsrättens område där nya regler i Lagen om anställningsskydd kommer att börja gälla under året och den nya ”Visselblåsarlagen” ifrån slutet av 2021 där nya krav börjar gälla stegvis för olika verksamhetsutövare fram till slutet av 2023.

Läs mer om de nya lagarna här.