Den nya visselblåsarlagen började gälla 17 december 2021. Enligt lagen ska bland annat anställda kunna rapportera om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Arbetsgivare måste tillse att visselblåsare skyddas från repressalier. I juli 2022 behöver alla offentliga verksamhetsutövare och arbetsgivare med över 250 anställda inrätta en intern rapporteringskanal och förfaranden för hantering av rapporter från visselblåsare. För arbetsgivare med över 50 anställda gäller kravet från december 2023. RosholmDell tillhandahåller en visselblåsartjänst som både gör det enkelt för er som företag att hantera de nya lagkraven och som gör det tryggt för anställda att rapportera.

Arbetsgivare behöver redan nu se över sin organisation för att ta emot och hantera rapporter från visselblåsare. Det är även viktigt att upprätta en visselblåsarpolicy med information om hur visselblåsning kan gå till och om hur visselblåsare skyddas. RosholmDell har en effektiv process på plats för att hjälpa våra kunder implementera och hantera lagens krav.

Kontakta gärna Kerstin Eifrém , kerstin.eifrem@rdlaw.se, om din organisation är intresserad av RosholmDells visselblåsartjänst.