Vi välkomnar vår nye medarbetare Per Gruvberger till RosholmDell från och med 1 november 2011. Per kommer senast från en anställning på Amber Advokater och har tidigare varit verksam på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Per kommer att förstärka vår kompetens inom transaktioner.