Nu påverkas offentliga upphandlingar av nya sanktioner mot Ryssland med anledning av kriget i Ukraina

EU:s sanktioner mot ryska leverantörer med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har stor påverkan på såväl svenska upphandlande myndigheter och enheter som anbudsgivare och leverantörer. Sanktionerna innebär bl.a. förbud mot att fullgöra kontrakt med, och tilldela kontrakt till, ryska leverantörer. Förbudet mot tilldelning trädde i kraft den 9 april i år och förbudet mot att fullgöra kontrakt träder i kraft den 11 oktober i år. Har ni rustat er verksamhet inför förbudet? Vi berättar gärna mer och hjälper er att strukturera en handlingsplan så att ni effektivt kan hantera utmaningarna som uppstår med anledning av förbuden.

Den 8 april 2022 beslutade EU genom förordning (EU) 2022/576 om förbud mot tilldelning och fortsatt fullgörande av offentliga kontrakt och koncessionskontrakt där det förekommer kopplingar till Ryssland. Förbudet mot tilldelning gäller från och med den 9 april 2022 och förbudet mot fullgörande av kontrakt gäller från och med den 11 oktober 2022.

För alla leverantörer, upphandlande myndigheter och enheter är det viktigt att känna till förbuden och ha en handlingsplan för att hantera dessa.

EU har med anledning av Rysslands krig mot Ukraina beslutat om ett femte sanktionspaket, vilket bland annat innehåller åtgärder som direkt avser offentlig upphandling. Det kommer nu att vara förbjudet att tilldela och fortsätta fullgöra kontrakt med ryska företag eller företag med kopplingar till Ryssland.

De nya sanktionerna innehåller förbud mot att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt eller koncessionskontrakt med:

 • Ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.
 • Juridiska personer, enheter eller organ som till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i föregående punkt.
 • Fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i föregående punkter.
 • Underleverantörer och leverantörer eller enheter vars kapacitet åberopas i upphandlingen, under förutsättning att de står för mer än 10 % av kontraktets värde.

Då sanktionerna är beslutade genom en förordning så ska de tillämpas i alla EU-länder inklusive Sverige. Sanktionerna gäller alla upphandlingar över tröskelvärdena och gäller även ett antal kontrakt som annars är undantagna från såväl upphandlingsdirektiven som svensk upphandlingslagstiftning. Vissa typer av avtal såsom inom kärnteknikområdet, och köp av olja och naturgas är emellertid undantagna.

Förbuden innebär att upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att vidta en rad åtgärder. Förbuden får även motsvarande konsekvenser för företag som levererar till offentlig sektor.

För upphandlande myndigheter och enheter
För att hantera de nya reglerna behöver ni:

 • Upprätta en handlingsplan med fokus på att internt hantera konsekvenserna av EU:s rysslandssanktioner
 • Kartlägga era kommande upphandlingar och leverantörer
 • Göra en konsekvensanalys av hur er verksamhet kommer att påverkas
 • Planera för alternativa möjligheter om problem uppstår
 • Ta fram dokument och struktur för att hantera åtgärder
 • Implementera planen

För anbudsgivare och leverantörer
För att hantera de nya reglerna behöver ni:

 • Upprätta en handlingsplan med fokus på att internt hantera de krav och konsekvenser som ni kommer att ställas inför
 • Kartlägga er organisation
 • Göra en konsekvensanalys av hur er verksamhet kommer att påverkas
 • Skapa en förståelse för hur upphandlande myndigheter agerar framöver
 • Implementera planen

Vill ni veta mer eller behöver ni råd för att kunna börja ta fram en handlingsplan, tveka inte att höra av er till oss.