ATT ARBETA PÅ ROSHOLMDELL

Vi utbildar framtidens jurister. Människor med fokus på resultat och kunden. Jurister som kan hantera framtidens affärsjuridik. Drivs du av att bli bäst på det du gör? 

VÅR VERKSAMHET

Sedan 2011 bygger vi en affärsjuridisk advokatbyrå som levererar högkvalitativ Användbar Juridik till våra kunder.

Vi är drygt 30 medarbetare fördelat på jurister och affärsstödjande medarbetare. Vi arbetar som ett team även om vi har flera kontor och arbetar i olika verksamhetsgrupper. Våra verksamhetsgrupper arbetar även kontorsöverskridande. Det gör vi enkelt och effektivt med digitala hjälpmedel.

Vi jobbar utifrån LEAN-principer för att fokusera på det som är värdeskapande för våra kunder. Därför tillämpar vi dessa principer i alla led och i allt vi gör för att uppnå ständig förbättring.

Vi verkar utifrån en så kallad true partnership-modell. Detta gör vi för att vi ska fokusera på gemensamma mål, utan individuella ekonomiska incitament. Resultaten från verksamheten delas därför också lika mellan våra delägare. Övriga juristers ersättning är samma för de som har samma erfarenhet.

Vi vet att detta är det bästa sättet för oss att tillsammans utveckla byrån och varandra. Vi vet även att detta är det bästa sättet för oss att leverera högkvalitativ Användbar Juridik till våra kunder.

UTVECKLING

Våra medarbetare är vår största tillgång. Hos oss erbjuds våra medarbetare möjlighet att arbeta med komplex affärsjuridik i både nationell och internationell kontext. Våra kunder är verksamma inom många olika branscher och våra kunder består av exempelvis kommuner, regioner, mikrobolag i expansiva faser, ägarledda bolag, börsnoterade bolag och globala koncerner som ställer krav på mångfacetterad kunskap och kompetens.

Alla medarbetare på RosholmDell har en utbildningsplan som genomgår översyn, följs upp och uppdateras årligen. Alla medarbetare har även varannan månad vår egen form av coachande samtal tillsammans med medarbetare från vår ledningsgrupp. Samtalen utgår ifrån vår egenutvecklade modell vi kallar PACE. Modellen har vi tillämpat sedan starten och utvecklat längs vägen. Modellen syftar i grunden till utveckling av våra medarbetare, ledningen och byrån i stort. Vi tror nämligen att det uppnås med systematiskt arbete som bygger på öppenhet och ansvarstagande. Varje medarbetare har därför även möjlighet och ett ansvar att påverka och utveckla vår byrå. Vi har därför även skapat forum och strukturer för löpande feedback och ständig förbättring av vårt ledarskap. Vi bygger byrån tillsammans och att alla medarbetare uttrycker sin åsikt är en förutsättning för vår framgång.

LEDIGA TJÄNSTER

Just nu söker vi flera nya medarbetare till vårt team. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om våra lediga tjänster eller för att göra en spontanansökan: