Anders Rosholm

Delägare

Per Gruwberger

Delägare

Susanna Kihlberg

Delägare

Carolina Thoft

Delägare

Jonas Axelson

VD

Sofia Bernhäll

Ekonomiansvarig

Amelie Edgren

Paralegal

Daniel Drott

Advokat

Julia Degerfeldt

Biträdande jurist

Peter Lennartz

Advokat

Martin Klarin

Advokat (föräldraledig)

Sofia Persson

Biträdande jurist

Nathalie Andersson

Biträdande jurist

Johan Norrlin

Advokat

Viktor Johansson

Biträdande jurist

Rebecca Zackrisson

Advokat

Sebastian Hallberg

Biträdande jurist

Shkurta Pepaj

Biträdande jurist

Edvin Johansson

Biträdande jurist

Elsa Elmgren Stenkula

Biträdande jurist

Viktor Lundberg

Biträdande jurist

Niklas Olsson

Biträdande jurist

Nicklas Lång

Senior Counsel

Martin Dell

Delägare

Ebba Dyvik

Biträdande jurist

Linn Månsson

Biträdande jurist

Kerstin Eifrém

Biträdande jurist

John Eiman

Biträdande jurist