Carolina Thoft

Advokat, delägare
Gruppansvarig: Arbetsrätt

Kontakt

+46 705 556 679
carolina.thoft@rdlaw.se

Kompetens

Arbetsrätt
Kommersiell tvistelösning
Corporate & Private Equity

Erfarenhet

2021: Delägare, RosholmDell Advokatbyrå
2019-2021: Advokat och VD, RosholmDell Advokatbyrå
2015-2019: Biträdande jurist och advokat, RosholmDell Advokatbyrå
2013-2015: Tingsnotarie, Kalmar tingsrätt
2012-2013: Biträdande jurist, advokatbyrån Southlaw

Utbildning

2012: Juristexamen, Lunds universitet
2011: Ekonomistudier, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
2010: Juridikstudier, Maastricht University

Språk

Svenska, engelska

Medlemskap

2016: Sveriges Advokatsamfund