Caroline Elison

Biträdande jurist

Kontakt

+46 761 352 670
caroline.elison@rdlaw.se

Om Caroline Elison

Caroline Elison studerade juridik vid Stockholms Universitet och tog sin juristexamen 2015. Hon har varit verksam på myndighet, domstol, internationella organisationer och advokatbyråer i och utanför Sverige. Caroline arbetar främst med bolagsrätt, offentlig upphandling och kommersiell avtalsrätt.

Erfarenhet

2019: Biträdande jurist, RosholmDell Advokatbyrå
2017: Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Stockholm
2015-2017: Handläggare, Migrationsverket
2014/2015: Sommarnotarie/biträdande jurist, Independent Lawyers
2014: Legal Intern, Stroll Law Group
2012: Legal Intern, United Nations High Commissioner for Refugees

Utbildning

2015: Juristexamen, Stockholms Universitet
2014: Juridik- och ekonomistudier, Glasgow Universitet

Språk

Svenska, engelska

Caroline Kristiansson Engstrom