Daniel Drott

Advokat
Gruppansvarig: Miljörätt

Kontakt

+46 702 088 275
daniel.drott@rdlaw.se

Kompetens

Miljörätt
Fastighets- och hyresrätt
Företagsöverlåtelser

Erfarenhet

2019: Specialist Counsel, RosholmDell Advokatbyrå
2016-2019: Jurist och projektledare, WSP Sverige AB
2009-2016: Senior jurist, Delphi Advokatbyrå
2008: Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
2005-2007: Biträdande jurist, Lindahl Advokatbyrå
2004-2005: Jurist, Energimyndigheten

Utbildning

2015: Miljöteknik, Universitetet i Örebro
2015: Miljövetenskap, Uppsala universitet
2004 Jur. Kand., Lunds universitet

Språk

Svenska, engelska

Medlemskap

2020: Sveriges Advokatsamfund