Edvin Johansson

Biträdande jurist

Kontakt

+46 723 102 324
edvin.johansson@rdlaw.se

Kompetens

Miljörätt
Kommersiell avtalsrätt

Erfarenhet

2022: Biträdande jurist, RosholmDell Advokatbyrå

Utbildning

2022: Juristexamen, Lunds universitet
2015: Kandidatexamen i praktisk filosofi, Göteborgs universitet

Språk

Svenska, engelska