Nathalie Andersson

Biträdande jurist

Kontakt

+46 708 884 917
nathalie.andersson@rdlaw.se

Om Nathalie Andersson

Nathalie Andersson studerade juridik vid Stockholms Universitet och tog sin juristexamen år 2017. Hon har varit verksam på domstol och har erfarenhet av att arbeta med fastighetsrätt, med särskild inriktning på bostadsrättsliga, hyresrättsliga och föreningsrättsliga frågor. Nathalie arbetar främst med fastighetsrätt, arbetsrätt, miljörätt och processrätt.

Erfarenhet

2020: Biträdande jurist, RosholmDell Advokatbyrå
2018-2019: Tingsnotarie, Helsingborgs tingsrätt
2017: Fastighetsjurist, HSB Riksförbund

Utbildning

2017: Juristexamen, Stockholms universitet
2015: Utbytestermin, University of Vermont

Språk

Svenska, engelska