Rebecca Zackrisson

Biträdande jurist

Kontakt

+46 707 884 071
rebecca.zackrisson@rdlaw.se

Om Rebecca Zackrisson

Rebecca Zackrisson avlade sin juristexamen vid Umeå universitet 2014 och har arbetat på RosholmDell sedan 2017. Utöver kommersiell avtalsrätt, är Rebecca specialiserad inom M&A, IT/IP-rätt med särskild inriktning inom dataskyddsrätt samt bolags- och aktiemarknadsrätt. Rebecca besitter även specialistkompetens inom familj- och arvsrätt.

Erfarenhet

2017: Biträdande jurist, RosholmDell Advokatbyrå
2014-2017: Jurist, E. Nilssons juridik

Utbildning

2014: Juristexamen, Umeå Universitet

Språk

Svenska, engelska

Rebecca Zackrisson