Viktor Lundberg

Biträdande jurist

Kontakt

+46 721 876 061
viktor.lundberg@rdlaw.se

Kompetens

Företagsöverlåtelser
Fastighets- och hyresrätt
Miljörätt
Entreprenadrätt

Erfarenhet

2021: Biträdande jurist, RosholmDell Advokatbyrå
2021: Beredningsjurist, mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt
2017-2021: Tingsnotarie, allmänna domstolen och mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt
2014-2017: Projektledare inom fastighetsutveckling, ALM Equity AB (publ)

Utbildning

2014: Juristexamen, Stockholms universitet
2014: Kandidatexamen inom Business and Economics, Handelshögskolan Stockholm

Språk

Svenska, engelska