Viktor Lundberg

Biträdande jurist

Kontakt

+46 721 876 061
viktor.lundberg@rdlaw.se

Om Viktor

Viktor avlade både sin juristexamen vid Stockholms universitet och sin kandidatexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 2014. Han har erfarenhet från såväl arbete som projektledare inom fastighetsutveckling som från domstol. Viktor arbetar främst med M&A, fastighetsrätt, miljörätt och kommersiella avtal.

Erfarenhet

2021: Biträdande jurist, RosholmDell Advokatbyrå
2021: Beredningsjurist, mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt
2017-2021: Tingsnotarie, allmänna domstolen och mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt
2014-2017: Projektledare inom fastighetsutveckling, ALM Equity AB (publ)

Utbildning

2014: Juristexamen, Stockholms universitet
2014: Kandidatexamen inom Business and Economics, Handelshögskolan Stockholm

Språk

Svenska, engelska