Elsa Elmgren Stenkula

Biträdande jurist

Kontakt

+46 733 127 708
elsa.s.elmgren@rdlaw.se

Om Elsa

Elsa har studerat juridik vid Lunds universitet och tog sin juristexamen i juni 2019. Elsa skrev sitt examensarbete i dataskyddsrätt och har särskild kompetens inom detta rättsområde. Hon arbetar främst med IT/IP-rätt, kommersiell avtalsrätt och fastighetsrätt.

Erfarenhet

2019: Biträdande jurist, RosholmDell Advokatbyrå

Utbildning

2019: Juristexamen, Lunds universitet

2017: Juridikstudier, Universiteit Leiden, Nederländerna

Språk

Svenska, engelska