När du behöver juridisk rådgivning

Med en omfattande erfarenhet i ryggen tar vi oss an våra uppdrag med nytänkande och vinnaranda. Vi utmanar gärna det gängse, men tappar aldrig bort det viktigaste – dig, vår kund, och det uppdrag du anförtrott oss.

Corporate & Private equity
Företagsöverlåtelser
Kommersiell avtalsrätt
Järnväg & kollektivtrafik
Offentlig upphandling
Immaterialrätt & IT-rätt
Kommersiell tvistelösning
Arbetsrätt
Miljörätt
Fastighets- och hyresrätt
Entreprenadrätt