Fastighets-, hyres- och entreprenadrätt

I RosholmDells fastighetsgrupp finns specialistkompetens inom entreprenadrätt, kommersiell hyresjuridik, transaktion och specialfastighetsrätt. Vi erbjuder ett gediget stöd i samtliga fastighetsjuridiska frågor och tillsammans har vi kunskapskedjan hela vägen från detaljplanearbete till exit vilket ger våra klienter ett uppskattat mervärde. Våra klienter är fastighetsförvaltande, fastighetsutvecklande bolag och kommuner eller andra fastighetsägande eller nyttjanderättshavande bolag. Genom att arbeta både för hyresvärdar och hyresgäster har vi ett djup i våra erfarenheter och insikter som är till nytta i varje uppdrag.

Medarbetare

Susanna Kihlberg, Per Gruwberger, Johan Norrlin, Peter Lennartz, Amelie Edgren, Martin Klarin

Fastighetsrätt