Vi på RosholmDell är engagerade i att hjälpa våra kunder inom fastighets- och entreprenadbranschen att navigera genom den nuvarande krisen. Det är viktigt att beställare inte betalar för ännu inte utförda arbeten och att entreprenörer får betalt för utförda arbeten i enlighet med kontraktsvillkoren och om det inte finns ställda säkerheter. Vi har på senare tid sett flera mindre entreprenadbolag gå i konkurs i spåren av krisen. Detta skapar oro i alla led då såväl beställare som entreprenörer riskerar att drabbas av stora kostnader och oavslutade projekt.

Vi finns här för att hjälpa våra kunder att navigera genom dessa utmaningar. Om du vill veta mer, kontakta gärna delägare och gruppansvarig inom entreprenadrätt, Susanna Kihlberg på susanna.kihlberg@rdlaw.se, +46 (0) 733 311 646.